Конкурс 2013

КОНКУРС  В ПАМЕТ НА ИТАЛИАНСКИЯ МАГИСТРАТ ДЖОВАНИ ФАЛКОНЕ

„СТРАХЛИВИЯТ УМИРА ВСЕКИ ДЕН, СМЕЛИЯТ – САМО ВЕДНЪЖ”

НОМИНАЦИИ НА МАГИСТРАТИ И ПОЛИЦАИ –  2013г.

 

        I.            НОМИНАЦИИ НА МАГИСТРАТИ

 

 

1.     Екипна номинация на Гергана Кюркчийска- Районен прокурор в гр. Оряхово и Адриан Глуга – Главен прокурор на Дирекцията за борба с организираната престъпност и тероризма, със седалище гр. Крайова, обл. Долж, РРумъния. Номинацията на Районен прокурор Гергана Кюркчийска е за борбата и против трафика на хора, разпространението на наркотици и продажбата на яйцеклетки. За нейната гражданска позиция и професионализъм при отстояване на правото и строгото спазване на законите. Благодарение на нея в малката община Оряхово има 10 съдебни дела срещу лица за притежание  и 2 срещу лица за разпространение на наркотици. Тя участва в международен екип за превенция трафика на хора и продажбата на яйцеклетки.

 Номинацията на Главен прокурор Адриан Глуга е за съвместното му   

 сътрудничество с Районен прокурор Гергана Кюркчийска и успешно

приключилите досъдебни производства, издадени съдебни присъди  срещу разпространителите на дрога и трафика хора.

/Екипната номинация е от г-н Росен Добрев, Кмет на Община Оряхово/;

 

 

2.     Екипна номинация на Стефка Георгиева Якимова – прокурор в Апелативна прокуратура в гр. Варна,  Димитър Василев Кайряков – заместник- окръжен прокурор в Окръжна прокуратура гр. Варна, Йорданка Стайкова Христова – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Варна.

Мотиви: Тримата колеги са работили по досъдебно производство с предмет установяване и доказване на престъпна дейност на многочислена и добре структурирана организирана престъпна група, която се е занимавала с разпространение на наркотици и сводничество. В резултат на отличната работа на този екип, делото е приключило в рамките на една година. Делото се характеризира с изключителна фактическа и правна сложност, както и със сериозен обществен интерес, защото три от лицата, към момента на привличането им към наказателна отговорност, са били общински съветници (прецедент за правораздаването в града).

/Номинирани от ВКП /;

 

3.     Васил Малинов Малинов – заместник- окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик.

Мотиви: Под наблюдението на г-н Малинов по досъдебното производство е проведено мащабно разследване срещу 19 лица за престъпления по чл.321 и чл. 354а ал.1 от НК. Обект на разследване по делото е престъпна дейност на организирана престъпна група „Монопола”. Групата е била образувана с цел придобиване, държане и разпространение на наркотични вещества на територията на гр.Пазарджик и област Пазарджик и се отличава с развита йерархична структура, състояща се от организирани подгрупи. Чрез упражняване на принуда тя е установила едноличен контрол над  разпространението на наркотици и всички други престъпни дейности, от които е можела да извлича  финансови облаги. Отвличанията, палежите, взривяванията, телесните повреди  и заплахи са били само част от дейността на групата. В хода на разследването по делото се е установило, че чрез периода от 2001г. до м. октомври 2008г. в гр.Пазарджик и областта са били разпространени приблизително 94 килограма хероин, които били закупени на стойност 1 880 000, а впоследствие препродадени  от групата на обща стойност 7 520 000 лева с реализирана печалба в размер на около 5 640 000 лева. След продължило над две години разследване, прокурор Малинов е внесъл в съда споразумение с трима от обвиняемите лица и обвинителен акт  срещу останалите шестнадесет обвиняеми. Образуваното в Окръжен съд гр. Пазарджик дело е приключило с влезли в сила осъдителни присъди по отношение на всички 16 подсъдими, на които са били наложени наказания между 4 години и шест месеца и 1 година и шест месеца лишаване от свобода. Наказанията са приведени в изпълнение и понастоящем се изтърпяват от осъдените лица.

/Номиниран от ВКП /;

 

4.     Недялка Георгиева Попова – прокурор в  Окръжна прокуратура гр. Пазарджик.

Мотиви: Г-жа Попова е работила по досъдебно производство по описа на ОД на МВР гр. Пазарджик. Случаят е безпрецедентен за българското правораздаване, тъй като се касае за пренасяне на наркотици чрез поглъщане на латексови капсули от куриери – български граждани. Чрез това дело Република България е участвала и в международно разследване на престъпна група, извършваща внос на кокаин от Южна Америка в Континентална Европа. При разследването е установено, че група лица от област София, Пловдив и Пазарджик, като част от международна група, са набирали млади мъже, които са въвеждали в заблуждение, че ще работят като строители в Холандия. На други са обещавали големи възнаграждения за пренасяне на наркотици от тяхна страна, за което са ги снабдявали с паспорти, поемали са разходите по пътуването и са ги изпращали в Холандия.чрез заплахи, дрогиране и побой, те са ги принуждавали да пътуват със самолетни полети до различни държави от Южна Америка, където са поглъщали латексови капсули с пресован кокаин, с чистота 98%. След това куриерите се връщали обратно с различни полети до европейски държави. Куриерите негласно са били придружавани от членове на групата, които са наблюдавали поведението им. Българските граждани не са разполагали с никакви лични средства, не са владеели чужди езици, нямали са близки в различните държави, поради което не са могли да предприемат действия в своя защита и са се подчинявали на членовете на групата. Значителна част от лицата, обект на трафик, са били задържани на летища в Латинска Америка и Европа и осъдени за пренасяне на наркотични вещества. В хода на разследването са установени петнадесет от тях и са били разпитани в затворите, където излежават присъди. В тази връзка по делото са били изготвени множество молби за правна помощ до европейски държави. Като обвиняеми по делото са привлечени шест лица за престъпления по чл.159в,чл.321, чл.354а и чл.244 от НК. На 17.09. 2011г. срещу тях е бил внесен обвинителен акт  в Окръжен съд гр. Пазарджик като впоследствие делото е било изпратено по компетентност на Специализирания наказателен съд гр. София.

/Номиниран от ВКП /;

 

 

5.     Г-жа Таня Митова – Върховен касационен съд.

Мотивация въз основа на проявена решителност и ефективност при взимане на решения и постановяване на присъди при наказателни дела, свързани с разпространението и употребата на наркотици, детската порнография и корупцията.

/Номинирана от  Снежана Христоскова-Денкова, дългогодишен юрисконсулт в Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Мотивацията е изпратена до Националния съюз на юрисконсултите/;

 

6.     Г-н Емил Томов– Върховен касационен съд.

Мотивация въз основа на проявена решителност и ефективност при взимане на решения и постановяване на присъди при наказателни дела, свързани с разпространението и употребата на наркотици, детската порнография и корупцията.

/Номиниран от  Снежана Христоскова-Денкова, дългогодишен юрисконсулт в Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Мотивацията е изпратена до Националния съюз на юрисконсултите/;

 

7.     Г-н Владимир Йорданов – Върховен касационен съд.

Мотивация въз основа на проявена решителност и ефективност при взимане на решения и постановяване на присъди при наказателни дела, свързани с разпространението и употребата на наркотици, детската порнография и корупцията.

/Номиниран от  Снежана Христоскова-Денкова, дългогодишен юрисконсулт в Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Мотивацията е изпратена до Националния съюз на юрисконсултите/;

 

8.     Г-жа Евдокия Кемалова – председател на II наказателен състав в Апелативен съд Пловдив,  съдия Галя Георгиева и съдия Веселина Симеонова.

Мотивация въз основа на проявена решителност и ефективност при взимане на решения и постановяване на присъди при наказателни дела, свързани с разпространението и употребата на наркотици, детската порнография и корупцията.

/Номинирана от Министерството на правосъдието /;  

 

9.      Г-жа Лидия Крумова – съдия в Окръжен съд гр.Враца.

Мотивация въз основа на проявена решителност и ефективност при взимане на решения и постановяване на присъди при наказателни дела, свързани с разпространението и употребата на наркотици, детската порнография и корупцията.

/Номинирана от Министерството на правосъдието/;  

 

10.                      Г-н Велизар Бойчев – съдия в Районен съд гр. Русе.

Мотивация въз основа на проявена решителност и ефективност при взимане на решения и постановяване на присъди при наказателни дела, свързани с разпространението и употребата на наркотици, детската порнография и корупцията.

/Номиниран от Министерството на правосъдието/;  

 

11.                      Г-жа Красимира Стоянова – съдия в Окръжен съд гр. Стара Загора.

Мотивация въз основа на проявена решителност и ефективност при взимане на решения и постановяване на присъди при наказателни дела, свързани с разпространението и употребата на наркотици, детската порнография и корупцията.

/Номинирана от Министерството на правосъдието/;  

 

12.                      Г-жа Боряна Димитрова – Председател на Окръжен съд гр. Бургас.

Мотивация въз основа на проявена решителност и ефективност при взимане на решения и постановяване на присъди при наказателни дела, свързани с разпространението и употребата на наркотици, детската порнография и корупцията.

/Номинирана от Министерството на правосъдието/;  

 

13.                      Г-жа Яна Колева – Председател на Районен съд гр. Бургас.

Мотивация въз основа на проявена решителност и ефективност при взимане на решения и постановяване на присъди при наказателни дела, свързани с разпространението и употребата на наркотици, детската порнография и корупцията.

/Номинирана от Министерството на правосъдието/;  

 

 

14.                      Г-н Петя Петрова – Дакова  – Зам. председател на Окръжен съд гр. Бургас.

Мотивация въз основа на проявена решителност и ефективност при взимане на решения и постановяване на присъди при наказателни дела, свързани с разпространението и употребата на наркотици, детската порнография и корупцията.

/Номинирана от Министерството на правосъдието/;  

 

15.                      Г-н Светлин Иванов  – зам. председател на Окръжен съд гр. Бургас.

Мотивация въз основа на проявена решителност и ефективност при взимане на решения и постановяване на присъди при наказателни дела, свързани с разпространението и употребата на наркотици, детската порнография и корупцията.

/Номиниран  от Министерството на правосъдието/;  

 

16.                      Г-жа  Мария Карагьозова- съдия в Районен съд гр.Гоце Делчев.

Мотивация: Съдия, който работи активно за доказване престъпления, свързани с разпространение и употреба на наркотици, за стимулиране за правдиво отразяване на тези проблеми, ангажираност и изразена ясна позиция и проявен интерес, както  и популяризиране на дейностите по превенция на наркоманиите и доказване  на престъпността. За съществения й принос за даване на широка гласност в публичното пространство по тази актуална тема като съдия, като човек, като личност.

/Номинирана от   Учениците от Клуб „Към Европа без тютюнев дим, алкохол  и наркотици. Децата на Абланица с признателност към Вероника Герин”/.

 

  1. НОМИНАЦИИ НА ПОЛИЦАИ

 

1.Екипна номинация на отдел „Трансгранична организирана престъпност” при ГДБОП.

Номинирани от ОбСНВ Благоевград. Мотивация въз основа на ефективност в  дългогодишната работа и изграден  добър професионален екип, бързо реагиращ на ситуациите, свързани с противодействие трафика на хора, сексуалните  посегателства над деца, опазване културно-историческото наследство и предотвратяване на трансгранични финансови престъпления.  Също така, за нас е от изключително ценна обществената ангажираност на екипа в превантивни дейности за  ограничаване рисковото поведение на подрастващи и студенти, както и бързата реакция с оглед запазване сайта на Общинския съвет по наркотични вещества от посегателства и опит за заличаване.

 

2. Екипна номинация на Сектор “Издирване” при Главна дирекция “Национална полиция”.  Номинирани от Международната агенция за борба с наркотиците и наркотрафика.

В ежедневната работа, служителите от сектора непрекъснато осъществяват контакти със служители по линия “Издирване на лица” в СДВР, ОДМВР, ГДГП, ГДБОП, ДМОС и Дирекция “Миграция”, което е неизбежно поради специфичния характер на издирвателния процес и разнообразието на различните казуси. Доброто взаимодействие между служителите на сектора и различните структури на МВР се изразява не само в обсъждането на различните казуси, планирането и предприемането на съответни действия по дадения случай, а и в извършването на конкретни оперативно-издирвателни  мероприятия по проверката на сигнали за евентуалното  местонахождение на издирвани лица на територията на ОДМВР, които не са инициатори на издирването. През 2012 и до настоящия момент на 2013 година служителите от сектора са оказвали методическо ръководство, практическа помощ и контрол на работниците от съответните регионални звена, като при изпълнение на по - сложни оперативни задачи и необходимост от координация между няколко ОДМВР и различни служби в МВР, след създаване на добра организация, отлично взаимодействие и професионално провеждане на комплекс от оперативно-издирвателни, технически и процесуални мероприятия са решени множества  случаи с цел локализиране и задържане на издирвани лица.

3. Йордан Кирилов Николов –  служител от ГД “Национална полиция”. Номиниран от Международната агенция за борба с наркотиците и наркотрафика.

Във връзка с проявения висок професионализъм при изпълнение на функционалните задължения и проведени  ОИМ в резултат, на които  е установена самоличността на убития НИКОЛАЙ СТОЯНОВ ЙОРДАНОВ. В резултат на извършените комплекс от ОИМ и процесуално следствени действия  по установяване на извършителя на престъплението и документиране и доказване  на същото, съвместно със СДВР, Института по психология и ОДМВР-Враца е установен и задържан извършителят на убийството: АДРИАН АНАТОЛИЕВ АНГЕЛОВ, той е привлечен в качеството на обвиняем за престъпление по чл.115 от НК. На същият е взета постоянна мярка за неотклонение “задържане под стража”.