Конкурс 2010

КОНКУРС В ПАМЕТ НА ИТАЛИАНСКИЯ МАГИСТРАТ ДЖОВАНИ ФАЛКОНЕ „СТРАХЛИВИЯТ УМИРА ВСЕКИ ДЕН, СМЕЛИЯТ – САМО ВЕДНЪЖ”
НОМИНАЦИИ НА МАГИСТРАТИ И ПОЛИЦАИ 2010

I.НОМИНАЦИИ НА МАГИСТРАТИ

 1. Съдия Евгения Симеонова. Окръжен съд Враца.
  Аргументите в полза на нейната кандидатура са знаковите дела срещу Йордан Танов от гр.Враца, известен в престъпните среди като Данчо Пръча. Номинацията се базира на оценката за съдия Симеонова като личност, съблюдаваща високи стандарти на лично и професионално поведение и олицетворяваща справедливостта и безпристрасността на съдебната институция.
  /Номинирана от проф.Стоян Кушлев - Председател на КУИППД/;
 2. Съдия Росица Бункова. Окръжен съд Благоевград.
  Номинация въз основа на проявена решителност и ефективност при взимане на решения и постановяване на присъди, свързани с наказателни дела. Като пример – дело, свързано с трафикант на наркотици, завършило с присъда 10 години затвор, 100 000лева глоба и отнет автомобил.
  /Номинирана от ОблСНВ Благоевград/;
 3. Прокурор Марио Стоянов. Върховна касационна прокуратура.
  Завеждащ отдел за противодействие на организираната престъпност към ВКП. Това звено има голям принос в борбата с организираните престъпни групи, чието основно занимание е свързано с разпространението на наркотици и извършване на тежки криминални престъпления и изпиране на пари, придобити чрез тях.
  /Номинация от г-н Камен Ситнилски – Заместник на главния прокурор на РБългария/;
 4. Стефка Якимова. Прокурор в Апелативна прокуратура – Варна.
  Работи активно и успешно и има реален принос по неутрализиране на организирани престъпни групи, разпространяващи наркотчни вещества на територията и осъществяващи трафик на хора и контрол над проституцията в различни региони на страната.
  /Номинация на ВКП гр.София/;
 5. Силвия Миленкова. Прокурор в Окръжна прокуратура – Враца
  Работи активно и успешно и има реален принос по неутрализиране на организирани престъпни групи, разпространяващи наркотчни вещества на територията и осъществяващи трафик на хора и контрол над проституцията в различни региони на страната.
  /Номинация на ВКП гр.София/;
 6. Даниела Врачева .Прокурор в Окръжна прокуратура – София.
  Работи активно и успешно и има реален принос по неутрализиране на организирани престъпни групи, разпространяващи наркотчни вещества на територията и осъществяващи трафик на хора и контрол над проституцията в различни региони на страната.
  /Номинация ВКП гр.София/;
 7. Пламен Георгиев Прокурор в Софийска градска прокуратура.
  Работи активно и успешно и има реален принос по неутрализиране на организирани престъпни групи, разпространяващи наркотчни вещества на територията и осъществяващи трафик на хора и контрол над проституцията в различни региони на страната.
  /Номинация на ВКП гр.София/;
 8. Андрей Андреев.Прокурор в Софийска градска прокуратура.
  Работи активно и успешно и има реален принос по неутрализиране на организирани престъпни групи, разпространяващи наркотчни вещества на територията и осъществяващи трафик на хора и контрол над проституцията в различни региони на страната.
  /Номинация ВКП гр.София/;

Фалконе Галерия

II.НОМИНАЦИИ НА ПОЛИЦАИ

 1. Роберто Ди Легами
  Полицай, заемащ отговорен пост в полицията в град Палермо, Италия. Работил в екипа на магистрат Джовани Фалконе.
  /Номинация по предложение на г-н Явор Колев – първият носител на наградата Джовани Фалконе – 2009г./;
 2. Христо Данов. Полицай в отдел „Наркотици” в ГДБОП на МВР
  За участие и залавяния на извършители на престъпления, свързани с трафик, отглеждане, производство и пласиране на наркотици.
  /Номиниран от ОблСНВ Благоевград/;
 3. Стоян Темелакиев Главен инспектор към отдел „Наркотици” в ГДБОП на МВР.
  Номиниран за съдействието, оказано в работата на ОблСНВ по превенция сред подрастващите и предоставените атрактивни видеоматериали от залавяния на наркоразпространители, които демонстрират работата на полицията и на г-н Темелакиев в операции по залавянето на наркотрафиканти и трафика на дрога.
  /Номиниран от ОблСНВ Благоевград/;
 4. Емил Секулов. Началник сектор „БОП” при ГДБОП на МВР, Областна дирекция на МВР Благоевград
  За професионализъм и оказвано съдействие в работата на ОблСНВ по случаи със зависими лица и техните семейства
  /Номиниран от ОблСНВ Благоевград/;
 5. Пресиян Никодимов Петров. Инспектор сектор «Криминална полиция» , Областна дирекция на МВР Видин
  /Номиниран от ОблСНВ Видин/;
 6. Мариян Тасев Орловски . Младши разузнавач в сектор «Криминална полиция», Областна дирекция на МВР Видин.
  /Номиниран от ОблСНВ Видин/;
 7. Красимир Спиров. ОД на МВР Кърджали
  Номиниран като активен член на ОблСНВ Кърджали и полицай, който дълги години работи в областта на превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества. Всекидневно доказва своя професионализъм и обществена ангажираност по проблемите на наркоразпространението, защото е достоен граждани на нашето време и работи със сърце и душа, за да защити нашите деца и общество. /Номиниран от ОблСНВ Кърджали/;
 8. Красимир Стоянов. ОД на МВР Кърджали
  Номиниран като активен член на ОблСНВ Кърджали и полицай, който дълги години работи в областта на превенция употребата и злоупотребата с наркотични вещества. Всекидневно доказва своя професионализъм и обществена ангажираност по проблемите на наркоразпространението, защото е достоен граждани на нашето време и работи със сърце и душа, за да защити нашите деца и общество. /Номиниран от ОблСНВ Кърджали/;
 9. Денислав Георгиев Донков Главен инспектор. Директор на ОД на МВР Габрово от месец февруари 2010г /.
  В системата на МВР от 1991г. на сержантска длъжност в «СПООР» на РПУ Габрово. Бил е младши полицейски инспектор и районен инспектор в “Териториална полиция” на РПУ-Габрово. Разузнавач в група “Тежки престъпления” в сектор “Криминална полиция” към същото РПУ. През юни 1998 г. заема длъжността “разузнавач” в сектор “Борба с организираната престъпност” на РДВР, през 2002 г. – инспектор в същия сектор, а от юли 2003 г. е назначен за началник група “Противодействие на престъпления с наркотици, терор и трафик на хора” в сектор “БОП” при РДВР-Габрово.
  /Номиниран от ОблСНВ Габрово/;